Insentif Cukai Untuk Website E-dagang Malaysia

0
4316

blog bahasa melayu - insentif cukai edagangUntuk pemilik laman web e-dagang, anda boleh dapatkan Sijil dan pengecualian insentif cukai dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Untuk memohon, anda perlu mengisi borang Application Form for Certification of E-Commerce Website. Anda boleh memuat turun borang permohonan di penghujung artikel ini.

Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan syarat, kriteria dan prosedur untuk memohon pengecualian insentif cukai.

blog bahasa melayu - insentif cukai

Sejak tahun 2002, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan “Income Tax (Deduction for Website Development) Regulations 2003” dan membenarkan pembayar cukai yang memenuhi syarat untuk individu atau syarikat memotong biaya mereka dalam mengembangkan laman web E-dagang. Dengan peraturan ini, kerajaan dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri E-dagang dan meningkatkan ekonomi Malaysia. 

Apa itu “Enabled E-commerce”?

Enabled E-commerce bermaksud sistem proses di mana transaksi yang melibatkan pemindahan maklumat, produk, perkhidmatan, atau pembayaran dapat dilakukan melalui jaringan elektronik untuk pertimbangan yang disahkan secara elektronik seperti yang disahkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Apakah syarat dan kriteria kelayakan untuk pengecualian insentif cukai?

Pemotongan cukai di atas boleh diberikan kepada pemohon setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Pemohon mesti mempunyai laman web.
 2. Sistem Nama Domain (DNS) untuk laman web mesti didaftarkan di bawah nama domain Malaysia (.MY) dan dihoskan pada server yang terletak di Malaysia.
 3. Laman web mesti dikonfigurasi / diaktifkan dengan DNS Security Extensions (DNSSEC).
 4. Laman web boleh diakses melalui kedua-dua Protokol Internet (IP); Internet Protocol versi 4 (IPv4) dan Internet Protocol versi 6 (IPv6).
 5. Mesti ada server software atau aplikasi yang membekalkan maklumat ke web server berdasarkan permintaan. Mesti ada:

 • Shopping cart atau sebarang program yang memudahkan pengumpulan maklumat.

Program ini adalah supaya pembeli online dapat memilih produk atau perkhidmatan yang mereka inginkan, melihat jumlah jualan, dan menghapus item jika mereka berubah fikiran, memasukkan pembayaran mereka dan menghapus item jika mereka berubah fikiran, memasukkan pembayaran dan maklumat penghantaran mereka, dan kemudian membatalkan pesanan sepenuhnya jika mereka mahu.

 • Keupayaan keselamatan yang akan memungkinkan penyulitan data semasa  pemindahan maklumat pelanggan.

Pungutan pembayaran boleh dibuat secara dalam talian atau luar talian. Sekiranya pungutan pembayaran dilakukan dalam talian, mesti ada:

   • Perisian untuk memproses transaksi dan menghantar maklumat kepada semua pihak yang terlibat (bank penjual, bank pelanggan, dll.).
   • Keupayaan keselamatan yang akan memungkinkan penyulitan data semasa pemindahan maklumat pelanggan.

Permohonan tidak akan dianggap lengkap dan akan ditolak sekiranya:

   • tiada maklumat wajib seperti yang diperlukan dalam borang permohonan;
   • mengandungi maklumat yang mengelirukan atau salah;
   • cacat dengan cara apa pun;
   • tidak disertakan dengan tandatangan pemohon; atau
   • tidak disertakan dengan pembayaran pemprosesan.

Bagaimana prosedur permohonan?

Prosedur permohonan adalah seperti berikut:

 • Permohonan mesti dibuat dengan melengkapkan borang yang bertajuk “Application Form for Certification of E-Commerce Website” dan bayaran pemprosesan sebanyak RM100.00 (Ringgit Malaysia Seratus) melalui cek silang yang perlu dibayar kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
 • Untuk tujuan aplikasi ini, SKMM boleh meminta maklumat tambahan.
 • Setelah perakuan telah diperoleh, pemohon mesti melampirkan sijil ke borang penyata cukai pendapatan untuk diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.
 • SKMM mempunyai hak terpelihara untuk mengubah mana-mana syarat dan kriteria aplikasi dari masa ke masa bergantung pada kemajuan teknologi dan keadaan lain.

Borang PermohonanMuat turun disini

Garis Panduan Lengkap untuk Pensijilan Tahunan Laman Web E-dagangMuat turun disini

Related artilce: English version – Tax Incentive for Malaysia E-commerce Website